Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Händer som plockar röda äpplen och lägger de i en hink

För oss på Dalslands Sparbank är det viktigt att du som kund är nöjd med vårt bemötande och våra produkter. Är du missnöjd är den enklaste och snabbaste vägen för att få hjälp att kontakta ditt närmaste bankkontor. 1. Om du vill framföra ett klagomål vänder du dig i första hand till ditt kontor.

 2. Överklagan av beslut

  Om du inte är nöjd med det svar du fått kan ärendet prövas på nytt hos Dalslands Sparbanks klagomålsansvarig.

  Beskriv, helst skriftligt, vad du tycker är fel och vem du tidigare varit i kontakt med i ditt ärende. Skicka via post till:

  Klagomålsansvarig
  Dalslands Sparbank
  Box 33
  464 21 Mellerud

 3. Är du fortfarande inte nöjd

  Om du efter omprövning av bankens Klagomålsansvarig fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till dessa instanser efter bankens första beslut:

  Om du är företagskund kan du enbart vända dig till allmän domstol för vidare prövning.

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

  Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

  www.arn.se

  ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

  Konsumentvägledning

  Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå

  Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se

  Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

  Allmän domstol

  Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
  www.domstol.se

  Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner

  Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.

  I formuläret på onlineplattformen ska du uppge följande mejladress till banken: info@dalsbank.se.

  Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

  Särskild information om behandling av personuppgifter

  Om du känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du rättighet att kontakta Dalslands Sparbank med frågor, begäran om registerutdrag, begäran om återkallande av samtycke samt begäran att få göra gällande andra rättigheter.

  Vill du framföra klagomål avseende behandling av personuppgifter eller avslag på någon av tidigare begärda rättigheter kan du skriftligen kontakta Dalslands Sparbanks dataskyddsombud.

  Dataskyddsombudet
  Dalslands Sparbank
  Box 33
  464 21 Mellerud

  Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.