Meny
Organisation
Samhällsengagemang
Ung Ekonomi
Sponsring
Tillsammans utvecklar vi Dalsland
Dalslandshjältar
Dalslandsprojekt

Nordals Härads Sparbanks Näringslivsstiftelse

Dalsland spring

Nordals Härads Sparbanks Näringslivsstiftelse bildades 2001. Huvudmännen för Nordals Härads Sparbank beslutade att överföra Kr. 5.000.000:- av 2000 års vinst till stiftelsen, vars ändamål är att främja näringslivet inom Nordals Härads Sparbanks närområde. 
T.o.m 2008 har ytterligare 14.590.000:- tillförts stiftelsen. 

Stiftelsens ändamål

  • Bidraga till att i närområdet befintliga företag utvecklas
  • Underlätta och stödja företagsetableringar
  • Stödja nyföretagsamheten
  • Verka för att företagsklimatet förbättras
  • Såsom delägare investera med riskkapital