Meny
Organisation
Samhällsengagemang
Ung Ekonomi
Sponsring
Tillsammans utvecklar vi Dalsland
Dalslandshjältar
Dalslandsprojekt

Vår sponsringsstrategi

Female soccer coach packing soccer balls in the car

Dalslands Sparbank är en aktiv del i föreningslivet i Dalsland. Vi är en lokalt förankrad bank som värnar om framtiden i vårt verksamhetsområde. Vi stöjder förenings- och kulturlivet på olika sätt och vill med vår sponsring aktivt ta del av och stötta samhället till det bättre.

Vid sponsring ska Dalslands Sparbank

 • Alltid skriva avtal
 • Följa bankens värderingar i sponsorverksamheten
 • Sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle
 • Sponsra breda och folkliga verksamheter där vi via föreningar och organisationer når många människor i vårt verksamhetsområde och där sponsringen bidrar till lokal nytta
 • Mäta och följa upp all sponsorverksamhet
 • Helst erbjudas att medverka vid aktiviteter där vi möter ledare, medlemmar, styrelse, publik, ungdomar och föräldrar
 • Sponsring skall endast ske till ideella föreningar eller projekt
 • Privatpersoner med eget vinstintresse får inte förekomma i sponsringsobjekten
 • Vid större sponsoråtagande ska vi vara huvudsponsor och ingen verksamhet som konkurrerar med Dalslands Sparbank bör medverka

Dalslands Sparbank ska undvika:

 • Att skriva sponsoravtal där möjligheterna till affärer är begränsade
 • Att sponsra enskilda individer
 • Att sponsra riskfyllda verksamheter som vissa motor-, äventyrs- och kampsporter
 • Att sponsra extrema verksamheter som strider mot bankens värderingar, inom t ex etik, moral och miljö
 • Passiv och rutinmässig bidragsverksamhet
 • Indirekt sponsring, detta kan till exempel vara bidrag till galor som sedan låter överskottet gå vidare. Vi ger i så fall bidrag direkt.
 • Att skriva avtal med enskilda lag inom en förening, utan enbart med huvudföreningen
 • Att sponsra skolresor och dylikt

Mervärden för Dalslands Sparbank

Ett sponsringssamarbete ska även innehålla mervärden för Dalslands Sparbank genom till exempel:

 • Att vi är föreningens bank med tillhörande tjänster såsom konto, internetbank och kort
 • Att vår logotype finns med i föreningens marknadsföring, exempelvis länk från föreningens hemsida till vår
 • Att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information till styrelse och medlemmar
 • Att erbjuda rationell kontant och korthantering
 • Att vi har rätt att omnämna föreningen i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår hemsida